whhautowhhautowhhautowhhauto
         
WHH偉恒行汽車公司
Office Hours: 10:00 - 19:00
Hotline: +852 6060 0919
 
 
需要四輪定位的情況
 
四輪定位的好處
 
 • 高速行駛時不穩定及高速轉彎時重心移位
 • 常有推頭或甩尾
 • 專業技師調較
 • 轉向過重或行駛浮游
 • 車輛直行時軚盤偏離中心位置
 • 車身跳動不穩
 • 軚盤左右晃動(走軚)
 • 輪輪胎雜聲過多
 • 軚盤震動(軚震)
 •  
 • 減低耗油量
 • 增加輪胎使用壽命
 • 增強駕駛舒適感
 • 強化車輛的直行或轉彎時穩定性
 • 降低底盤懸掛配件的磨損
 • 增強行駛安全
 •  
   
   

         
    WHH偉恒行汽車公司
    九龍牛頭角定安街63號地下
  TEL: +852 6060 0919
  OFFICE HOUR: 10:00 - 19:00
    Copyright © 2018 whhauto